2023-07-06 06:00Pressmeddelande

Bjerking projekterar träkonstruktioner för Arvid Nordquist nya rosteri

Arvid Nordquists nya kafferosteriBild: Eppens Arkitektur

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking projekterar träkonstruktioner för kaffeproducenten Arvid Nordquists nya kontor och rosteri. RO-gruppen Stockholm är huvudentreprenör och Eppens Arkitektur har utformat såväl kontors- som produktionsbyggnad. 

Kaffeproducenten Arvid Nordquist har huserat i Solna sedan 60-talet men har nu vuxit ur sina lokaler och valt att fortsätta sin produktion i Järfälla kommun. Företagets vision är att där bygga ett modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri som ger minimal miljöpåverkan och en trevlig arbetsmiljö för både rosteri- och kontorsanställda. Det kommer bli Sveriges första rosteri i trä och ett av få i världen. RO-gruppen Stockholm är huvudentreprenör och Bjerking har fått uppdraget att projektera träkonstruktionerna.

Det är en tvådelad roll berättar Aron Lindgren, uppdragsledare och teamledare för Bjerkings träbyggnadsgrupp i Stockholm. Vi har inlett som beställarstöd där vi tittat på risker och möjligheter samt tekniskt stöd vid utvärderingen av anbud och produktionsförberedande arbeten. Vi har även ansvarat för tillverkningsprojektering och tagit fram tillverknings- och montagehandlingar.

Bjerking har haft en tydlig träinriktning sedan mitten av 70-talet och erbjuder en gedigen erfarenhet inom träbyggnation. De har erfarenhet av de flesta träbaserade byggmaterial och bland referensuppdragen finns allt från utbyggnader och villor till flerbostadshus, kontor och offentliga lokaler. Nu kan företaget addera industribyggnader till denna lista med referensuppdrag.

Det är väldigt roligt att få det här ansvaret, säger Aron Lindgren. Industribyggnader i trä och en hybridstomme av stål, betong och trä i den här storleken är inte vanligt, så det är roligt att vi får bidra med vår kompetens och erfarenhet.

Läs mer om nya kafferosteriet:
https://www.arvidnordquist.se/om-arvid-nordquist/nya-rosteriet/

3D-modell finns tillgänglig via Järfälla kommuns hemsida:
https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/jarfalla/kafferosteriet.mm

 


Ämnen: Trä

Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Aron Lindgren
Aron Lindgren

Relaterad media