2024-06-14 12:45Pressmeddelande

Bjerking projekterar VA för Stockholm Vatten och Avfall

Projektering

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, att projektera VA, inkl. geoteknik och markmiljö, för nya fastigheter som planeras i Bredäng. Avtalet är ett avrop från ramavtalet och undertecknades i början av april. Systemhandlingar ska enligt plan levereras i september.  

Exploateringskontoret i Stockholms stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan som omfattar förtätning av två adresser i Bredäng. Detaljplanen omfattar två nya flerbostadshus samt 10–15 radhus. Bjerking har fått i uppdrag att projektera VA och leverera systemhandlingar. I uppdraget ingår även att utreda miljötekniska och geotekniska förutsättningar för grundläggning av VA.

Det finns utmaningar i uppdraget då dagvattennätet mot Bredäng centrum är överbelastat, vilket innebär att dagvatten som ansluts till ledningarna i det aktuella området behöver fördröjas innan det ansluts till det befintliga nätet.

SVOA har gett oss förtroendet att ansvara för detta uppdrag. Det är en typ av uppdrag vi gör ofta och är bra på, säger Michel Boulos, på enheten VA och Dagvatten på Bjerking.

Detta uppdrag är ett avrop enligt ramavtalet gällande tekniska konsulter – projektering, som Stockholm Vatten och Avfall och Bjerking undertecknade 2023. Bjerking ska leverera systemhandlingarna i september 2024.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Michel Boulos
Michel Boulos

Relaterad media