2024-05-14 05:55Pressmeddelande

Bjerking projekterar VA för Tyresö kommun

medarbetare planerar

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag av Tyresö kommun att ta fram systemhandling för en ny detaljplan för projektet ”Norra Tyresö centrum”. Uppdragsavtalet undertecknades i slutet av 2023 och omfattar projektering för nyläggning och omläggning av kommunalt VA i Tyresö centrum.

Projektet ”Norra Tyresö centrum, Etapp 5” utgör en del av Tyresö kommuns exploaterings-projekt ”Norra Tyresö centrum” som innefattar ett nytt bostadsområde med ca 1000 nya bostäder och tillhörande gator. Vissa etapper är redan utförda medan andra etapper är i planeringsskede. Genom Etapp 5 har ett läge för skyfallsled identifierats. Syftet med denna systemhandling är att hitta tekniska lösningar för infrastrukturen inom Etapp 5 samt ta fram förslag på utformning av skyfallsled. I Bjerkings uppdrag ingår bland annat projektering för omläggning av en dagvattenkulvert med en diameter av 1600 till 1800 mm på en sträcka som uppgår till cirka 900 m.

Uppdraget är ett avrop, enligt det ramavtal för tekniska konsulter, VA-projektering och ledningssamordning, som Tyresö och Bjerking undertecknade 2022. Planen är att Bjerking ska vara färdiga med sitt arbete i slutet av september 2024.

Bjerking fick höga poäng i utvärderingen och därför valde de oss, berättar Michel Boulos, anbuds- och uppdragsansvarig. Vi hade en bra genomförandebeskrivning, fina referenser och erfarenheter från tidigare uppdrag för Tyresö kommun och VA-uppdrag åt andra beställare, som exempelvis exploateringsområdet Magelungen Strand i Stockholm.

Kommunen har det övergripande samordningsansvaret men det åligger Bjerking att bidra till ett gott samarbete med alla parter. Parallellt med systemhandlingprojekteringen arbetar Tyresö kommun med framtagandet av detaljplanen för området.

Det är roligt att få ett nytt uppdrag med Tyresö kommun, de är en viktig kund för oss, säger Michel Boulos. Jag hoppas och tror att de är nöjda med våra tidigare arbeten. Det är också spännande att få arbeta med ett sådant här stort uppdrag i de centrala delarna av Tyresö. Det är dessutom ganska komplext då det är många stora installationer som ska in på relativt små ytor.

 

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Michel Boulos
Michel Boulos

Relaterad media