2020-04-21 14:09Pressmeddelande

Bjerking publicerar Hållbarhetsredovisning 2019

För tredje året i rad publicerar Bjerking en separat Hållbarhetsredovisning. Här redovisar vi vårt arbete med ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Det som utmärker årets rapport är Bjerkings halvering av klimatpåverkan från resor och kontor samt det målmedvetna arbetet mot ett ännu mer jämställt företag och en integrering av hållbarhetsfrågorna i alla våra tjänster.

Bjerking halverar klimatpåverkan från resor

1 ton koldioxidekvivalenter per medarbetare, det blev resultatet för 2019 när vi för andra gången följde upp klimatpåverkan från vår verksamhet. Därmed minskade Bjerkings klimatavtryck med 50 procent jämfört med året innan och vi uppfyller därmed vårt eget samt Uppsala klimatprotokolls mål att minska klimatpåverkan med 10 procent per år jämfört med 2018. Det största skälet till minskningen är höstens studieresa som gick med tåg istället för med flyg.

Ytterligare ett steg närmare jämställdhet

På Bjerking, precis som i hela samhällsbyggnadssektorn, är kvinnor underrepresenterade. Genom ett målinriktat arbete under flera år är vi nu snubblande nära en jämställd fördelning mellan kvinnor och män på företaget. Vid 2019 års slut var andelen kvinnor på Bjerking 38 procent, vilket ger hopp om att vi ska nå vår målsättning om minst 40 procent kvinnor år 2024. De viktigaste skälen till framgången är tydligt mål och ambition, ökad medvetenhet, breddat tjänsteutbud samt principen en kvinnlig slutkandidat i alla rekryteringar.

Viktigast av allt - vi integrerar hållbarhet i alla uppdrag

För oss är det viktigt att leva som vi lär och aktivt sträva mot minskad miljöpåverkan och ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi har också stor möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning genom våra uppdrag. Just därför arbetar vi målmedvetet enligt en fastställd metodik för att integrera de viktigaste hållbarhetsfrågorna i alla våra tjänster till år 2024. Redan nu erbjuder vi klimatmärkning av alla konstruktionsritningar som framställs i 3D. Detta är möjligt tack vare det nära samarbetet mellan våra konstruktörer och specialister inom livscykelanalys.

”Vårt mål är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag och hjälpa våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål”

 

 

säger Lisa Henningsson, Hållbarhetsstrateg, och Anders Wärefors, VD, inledningsvis i rapporten.

Hela Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner på Bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors