2023-12-18 13:29Pressmeddelande

Bjerking rekryterar Ann Elfström Broo

Välkommen!

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har rekryterat Ann Elfström Broo till rollen som enhetschef för den nya enheten VA-Process i Göteborg. Ann är en av Sveriges främsta experter inom vattenkemi och -beredning, med erfarenhet från flera ledande roller på svenska företag inom samhällsbyggnad. Hon tillträdde sin nya roll på Bjerking den 11 december.

Ann Elfström Broo är senior VA-konsult och en av Sveriges ledande VA-experter. Efter studier och forskning på Göteborgs universitet disputerade hon 1995. Hon arbetade på SWECO fram till 2002 då hon grundade företaget Miljökemigruppen och arbetade som vd och konsult. Miljökemigruppen förvärvades 2019 av Norconsult där Ann sedan dess arbetat som gruppledare och seniorkonsult. Nu har Bjerking rekryterat Ann Elfström Broo för att hjälpa till med att bygga upp sin verksamhet i Västsverige.

Det är fantastiskt roligt att ännu en gång få möjlighet bygga upp en verksamhet som ska arbeta med mina hjärtefrågor, säger Ann Elfström Broo. Vi ska dra i gång arbetet snabbt och jag ser att det finns många goda synergier som vi kan dra nytta av här.

Bjerking har en omfattande kompetens på VA-området inom flera olika delområden. De hjälper till med utredningar och projektering rörande VA för kunder inom offentlig verksamhet, VA-bolag och industri samt hos entreprenörer, fastighetsutvecklingsbolag och samfällighetsföreningar.

På Bjerking arbetar de mycket tillsammans med andra teknik och kompetensområden i sina uppdrag när de gör utredningar och tar fram handlingar, när de uppdragsleder och samordnar mark- och gatuprojektering, arbetar med gestaltning och landskapsprojektering samt geoteknik och miljö. Till detta adderas nu Ann Elfström Broos kompetens.

Bjerking verkar vara ett superhärligt företag, säger Ann. Det ska bli spännande att få vara med i Bjerkings expansion och sedan uppskattar jag verkligen att det är ett medarbetarägt företag. Jag har träffat en del nya kollegor redan och jag upplever att det finns en väldigt bra energi här. Så jag är enormt glad för denna chans!

 

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Ann Elfström Broo
Ann Elfström Broo

Relaterad media