2021-10-11 06:00Pressmeddelande

Bjerking rekryterar och vidareutvecklar affärsområde infrastruktur

Morgan Axelsson och Stefan AronssonMorgan Axelsson och Stefan Aronsson

Teknikkonsultföretaget Bjerking, affärsområde infrastruktur har inlett en rekryteringssatsning som syftar till att bredda kompetensen i gruppen och därmed möjliggöra en ökning av antalet uppdrag hos de statliga beställarna. Som ett första steg har två nyckelpersoner, med vana att driva större uppdrag plockats in i teamet. Det är Stefan Aronsson som får rollen som enhetschef för Geoteknik och Berg samt Morgan Axelsson som får rollen som interim affärsutvecklare med bakgrund från bland annat Trafikverket. Nu väntar ytterligare ett 15-tal rekryteringar.

Bjerking har som mål att öka antalet statliga beställningar på infrastrukturområdet. För att möjliggöra detta behöver affärsområdet infrastruktur öka antalet medarbetare och kommer därför att genomföra ett antal rekryteringar. Två personer är redan på plats hos Bjerking, den nya enhetschefen för Geoteknik och berg, Stefan Aronsson, samt affärsutvecklaren Morgan Axelsson med lång erfarenhet av arbete hos Skanska, Peab och Trafikverket.

- Tankarna om att ha en större andel statliga beställare har funnits ett tag, berättar Lennart Zetterlund, chef för affärsområde infrastruktur på Bjerking. Redan nu har vi två personer ombord som ska vara med och driva det kommande utvecklingsarbetet och rekryteringarna. Sedan kommer vi att rekrytera allt eftersom, jag uppskattar att det blir totalt 15 personer till som ska rekryteras. Målet är att bilda en stabil grupp på Bjerking som kan arbeta med exempelvis Trafikverket.

Ny chef för enheten Geoteknik och Berg är Stefan Aronsson, som varit i branschen sedan 1994. Han har bakgrund från företag som Tyréns, Atkins, ÅF och Sweco, bland annat med Trafikverket som beställare. Nu ser han fram emot arbetet med att utveckla enheten Geoteknik och Berg på Bjerking.

- Bjerking har ett gott renommé, särskilt när det gäller geoteknik, säger Stefan Aronsson. Vi är bra på det vi gör. Nu ska vi skaffa fler kollegor. Jag tror själv att många kan lockas av den familjära stämningen som råder på det här företaget. En stämning som förstås bottnar i det faktum att företaget är medarbetarägt.

En annan viktig roll i utvecklingsarbetet med affärsområdet är Morgan Axelsson som fått rollen som interim affärsutvecklare. Han vill med sin erfarenhet hjälpa Bjerking att utveckla sina strategier.

- Jag hoppas kunna bli en god ambassadör för Bjerking och skapa kontaktvägar till Trafikverket, berättar Morgan Axelsson. Jag hoppas också kunna hjälpa till att öka kunskapen och intresset för de stora projekten hos exempelvis Trafikverket och bygga organisationen. Jag tror många har en vilja att söka sig hit. En del kan nog skrämmas av de stora konsultbolagen som riskerar att bli lite opersonliga. Bjerking har ett gott rykte och en lagom storlek.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund