2024-04-11 06:00Pressmeddelande

Bjerking skapar ett nytt team för Stadsutveckling

Stadsutveckling

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking tydliggör sin kompetens inom stadsutveckling och detaljplanering genom att skapa ett nytt team för Stadsutveckling. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 april 2024 och ingår i enheten för Landskapsarkitektur.

Hållbart långsiktigt stadsbyggande spelar en avgörande roll för framtiden och Bjerking har tidigare erbjudit tjänster gällande exploateringsutredningar, strukturskisser och detaljplanering. Efter rekrytering av nya medarbetare med inriktning på stadsplanering skapar de ett eget team som ska växa ytterligare.

Att jobba med stadsutveckling är väldigt spännande och utmanande, säger Jessica Nyström teamledare för det nya teamet. Med ett eget team och fler kollegor har vi möjlighet att erbjuda bred kompetens inom stadsbyggande. Det vore kul om vi kan växa och kanske vara dubbelt så många i vårt team inom ett par år.

Bjerking arbetar med beställare som är kommuner, byggföretag eller privatpersoner. I det nya teamet Stadsutveckling finns just nu fyra personer. Nyligen rekryterades Maria Hedberg från Uppsala kommun.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av planering i olika skeden både inom kommunal och privat verksamhet, berättar Jessica. Vi kan erbjuda tidiga utredningar som strukturplaner, detaljplanunderlag och medborgardialoger samt formell detaljplanering. Vi har många duktiga konsulter och är vana att samarbeta internt med andra teknikområden som ger ett stort mervärde i våra uppdrag.

 

Läs mer om tjänstern på bjerking.se/stadsutveckling


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Jessica Nyström
Jessica Nyström

Relaterad media