2024-06-11 06:00Pressmeddelande

Bjerking skriver ramavtal med Ekerö kommun

Bjerking tecknar ramavtal

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Ekerö kommun rörande akustik, buller, markvibrationer och stomljud. Avtalet omfattar Bjerkings tjänster inom omgivningskontroll och vibrationer, tjänster inom akustik och buller samt tjänster rörande ekologi.

Ekerö kommun i Stockholms län består av 140 öar och kobbar. Kommunen befinner sig i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Kommunen eftersträvar en robust samhällsutveckling som kännetecknas av attraktiva livsmiljöer och planeringsenheten tar hjälp av konsulter som kan stötta kommunen i denna utveckling. Som ett led i detta arbete har kommunen tecknat ett ramavtal med ett antal företag rörande akustik, buller, markvibrationer och stomljud. Bjerking har rankats som nummer ett av dessa företag.

Jag känner glädje och stolthet över detta avtal, säger Kalle Ekbladh, chef för enheten omgivningskontroll och vibrationer (OKV). Det är ett bevis för att vi har en kompetent och stark organisation.

Ramavtalet kommer innefatta olika typer av konsultuppdrag relaterade till vibrationer och buller. Bjerkings enhet OKV kommer att utföra uppdragen i samarbete med företagets akustiker. Det kan bli aktuellt med uppdrag i samband med anläggningsarbeten (VA, Gata/väg) eller ny exploatering där schakt-, sprängnings-, pålnings-, spontnings-, packnings eller rivningsarbeten behöver utföras. Det kan även vara i samband med inrapporterade störningsärenden som trafikvibrationer, komfortvibrationer och buller men även tjänster som rör ekologi.

Att få den här typen av ramavtal kan också sägas vara resultatet av den strategi vi har på Bjerking att etablera långsiktiga relationer till våra kunder, berättar Kalle Ekbladh. Det är också bra då våra unga medarbetare får chans att utvecklas tillsammans med äldre kollegor i uppdragen.

Läs mer om bjerkings tjänster inom Omgivningskontroll och vibrationer: bjerking.se/okvOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Kalle Ekbladh
Kalle Ekbladh

Relaterad media