2024-01-17 07:00Pressmeddelande

Bjerking tar fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad

väg 274 1004 Kulla vägskäl Österåker
Bildkälla: Trafikverket.se

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått förtroendet av Trafikverket att upprätta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad rörande ny gång- och cykelväg samt byggplatsuppföljning och överlämning. Platsen för uppdraget är korsningen Vaxholmsvägen (väg 274) / Svinningevägen (väg 1004) samt längs Svinningevägen i Österåkers kommun.

Trafikverket avser att genomföra åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen Vaxholmsvägen (väg 274) / Svinningevägen (väg 1004) samt längs Svinningevägen i Österåkers kommun. Vid Kulla vägskäl planeras en gång- och cykelport för att resenärer säkert ska kunna ta sig till och från busshållplatslägena och till/ från infartsparkering på platsen. Åtgärden innebär att befintligt busshållplatsläge på Vaxholmsvägens södra sida rivs och byggs i nytt läge, öster om den nya gång- och cykelporten.

Hållplatsläget på norra sidan av Vaxholmsvägen förskjuts närmare korsningen med Svinningevägen. Längs Vaxholmsvägen planeras även för en gångbana från det nya busshållplatsläget fram till korsningen mellan Vaxholmsvägen och Svinningevägen för att tillgängliggöra busshållplatsen för boende söder om Vaxholmsvägen.

Det är roligt att Trafikverket vill kontraktera oss för detta uppdrag, säger Stefan Aronsson, Enhetschef Geoteknik och Hydrogeologi på Bjerking. Vi har haft en medveten strategi att få fler uppdrag från Trafikverket och nu börjar de komma in.

Avtalet undertecknades den 11 november 2023 och första delen av arbetet levererades i december. Förfrågningsunderlaget som sedan ska användas av Trafikverket ska levereras i november 2024. Planen är att utförandeentreprenaden sedan ska vara avklarad i oktober 2027. Speciellt för detta uppdrag är att det är ett fastprisuppdrag, vilket ställer höga krav på uppdragsledningen.

Många kompetenser är dessutom involverade i uppdraget. Det handlar om Uppdragsledning, BAS-P, Byggplatsuppföljning – samordnare, Kalkyl, Entreprenadsakkunnig, Datasamordning, TA Väg, TA VA/Dagvatten/Lednings-samordning, TA Landskap, TA Geoteknik/ Berg/ Hydrogeologi, TA Bro, TA Mätningsteknik, TA Belysning, TA Miljö samt TA Arkeologi.

För att kunna genomföra detta uppdrag behöver vi många olika kompetenser, berättar Stefan Aronsson. Men det faktum att Bjerking kan erbjuda alla dessa är förstås en anledning till att vi fick uppdraget. Dessutom har vi erfarenhet från liknande projekt. Personligen har jag arbetat med Ostlänken, Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

 

Läs mer om Bjerkings tjänster och uppdrag på bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Stefan Aronsson
Stefan Aronsson

Relaterad media