2024-04-16 06:00Pressmeddelande

Bjerking tar fram underlag till Roslagsbanans nya sträcka in till city

Roslagsbanan, Bild: Peter LindénRoslagsbanan, Bild: Peter Lindén

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen att ta fram kommande systemhandling för berg och anläggning gällande Roslagsbanans nya sträcka från Universitetet till Stockholm City.

Roslagsbanan ska förlängas i tunnel från Universitetet, via Odenplan till T-Centralen. Den planerade förlängningen ska göra resan snabbare mellan de nordöstra kommunerna och centrala Stockholm samt minska trängseln i tunnelbanans röda linje norrut från T-Centralen.

Den nya sträckningen av Roslagsbanan kommer att gå på dubbelspår i en cirka fyra kilometer lång tunnel genom centrala Stockholm och ersätta den nuvarande sträckan från Universitetet fram till Stockholms Östra. Den nya sträckningen ska därmed förläggas till största delen i berg och med två nya stationer under mark vid Odenplan samt T-Centralen.

Bjerking har fått i uppdrag att ta fram systemhandling för berg och anläggning. Förberedelser för arbetet påbörjades i januari 2024 med planerad leverans av underlag till järnvägsplan- och tillståndsprocesser i oktober 2025.

Det är väldigt roligt att vi fått detta prestigeuppdrag säger Catia Matos, uppdragsledare och senior tunnelingenjör på Bjerking. Det är ett stort och komplext projekt med en väldig betydelse för Stockholms infrastruktur- och stadsutveckling.

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen som är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. 

Vi fick maxpoäng i upphandlingen för vår organisation och genomförandebeskrivning för projektet, fortsätter hon. Vi har ett starkt team på Bjerking och för detta projekt har vi även adderat kompetens från Nitro Consult, Intec och GEO Mind som går in som underkonsulter. Alla experter kommer att behövas i detta komplexa projekt för att hantera alla tänkbara utmaningar.

Cátia Matos är uppdragsledare för detta projekt. Hon har tidigare varit inblandad i liknande uppdrag både i Stockholm där hon arbetat med projekt som Västlänken, Ostlänken och Tunnelbanans blå och gula linje men hon har även arbetat med totalentreprenadprojekt för Internationella entreprenörer och med systemhandling och bygghandling i tunnel- och infrastrukturprojekt runt om i världen. Förutom Cátias kompetens och erfarenhet kommer följande teknikområden ingå i projektteamet: bergteknik, byggnadsverk, geoteknik, geokonstruktion, mark, hållbarhet, avvattning samt ledningssamordning.

Läs mer om Bjerkings tjänst tunnlar på deras hemsida.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Cátia Matos
Cátia Matos

Relaterad media