2019-10-11 06:00Pressmeddelande

Bjerking tar stort klimatkliv med årets studieresa

Varje år genomför Bjerking en studieresa och i år går resan till Köpenhamn med ett chartrat Bjerking-tåg. Ett beslut som gör att företaget spar in hela 390 ton CO2e jämfört med tidigare år när färdmedlet varit flyg. Nu blir klimatpåverkan endast 5 gram per medarbetare vilket motsvarar totalt 1,5 kg sammanlagt.

Syftet med resan är att öka kompetensen inom företaget, jobba med strategiska frågor och få tillfälle att umgås i en annan miljö än den vardagliga. Vi kommer även hinna med intressanta och relevanta studiebesök. I morgon lördag är det dags för avresa och hela 300 av Bjerkings medarbetare kliver ombord.  

- Att välja tåget ger tyngd i våra hållbarhetsambitioner är ytterligare ett bevis på att vi inte bara pratar hållbarhet, vi lever det på riktigt, säger Anders Wärefors, VD Bjerking. 

Vad tycker Bjerkings medarbetare om valet av färdsätt? Här är några röster:

”Det känns som det enda rätta i och med vårt hållbarhetstänk. Jag är starkt positiv”.

”Det känns helt rätt att hela företaget kan åka klimatsmart med ett chartrat tåg till Köpenhamn. Det ger oss även tillfälle att umgås på ”vårt egna tåg” och man behöver inte alltid resa så långt för att hitta intressanta studiebesök. Vi tar hållbarhet på allvar på Bjerking och vill bidra med det vi kan, därför åker vi med tåg den här gången”.

”Jag tycker det är bra att vi testar det här sättet att resa; dels för klimatets skull men även för min skull eftersom jag är flygrädd”.

”Det är bra att vi väljer miljövänligare transportalternativ när vi ska resa så många”.

”Känns bra att åka mer klimatsmart men det känns även tryggare att färdas närmare marken, en känsla jag har. Dessutom kan vi umgås mer på tåget än om vi hade suttit på ett flygplan”

- Bjerking är inte ensamma att välja tåget men vi behöver bli ännu fler, att resa med klimatsmarta alternativ är en del av den klimatomställning som är absolut nödvändig, avslutar Anders.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors