2023-12-06 08:59Pressmeddelande

Bjerking tecknar ramavtal med Göteborgs stad

Amanda Ödling, Trafikplanerare Bjerking

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking tecknar ramavtal med Göteborgs stad rörande trafikreglering. Bjerking är rangordnad som etta i ramavtalet som sträcker sig över fyra år. Samarbetet med Göteborgs stad ligger i linje med Bjerkings expansionsplaner och etablering i Västsverige.

Göteborgs stad har tilldelat Bjerking ett ramavtal rörande konsulttjänster för trafikreglering. De upphandlade kompetenserna rör trafikreglering, trafikanordningsplaner och vägutrustningsplaner. Tilldelningsbeslutet kom den 27 oktober och avtalet undertecknades den 14 november och Bjerking är rangordnad som etta i detta ramavtal som tilldelades tre företag och sträcker sig över fyra år.

Bjerking eftersträvar fler avtal av denna typ, säger Amanda Ödling, trafikplanerare på Bjerking. Det är förstås extra roligt när vi vinner och samtidigt räknas som nummer ett bland våra större branschkollegor.

Uppdraget innebär att Bjerking ska utreda trafiksäkerhets- och trafikregleringsfrågor för stadsmiljöförvaltningen, projektera och upprätta beställningsunderlag, besvara inkommande synpunkter, upprätta lokala trafikföreskrifter, granska vägutrustnings- och trafikanordningsplaner samt utföra besiktning av trafikanordningar. Dessutom ingår det att utreda och beställa förändringar eller nyuppsättning av trafikanordningar samt ajourhållning av trafikanordningskartan.

Vi har satt ihop ett väldigt kompetent team bestående av konsulter från både Stockholm, Uppsala och Luleå. Tillsammans ska vi ge Göteborgs stad precis det de efterfrågar. Nu får vi möjlighet att arbeta i Västsverige där Bjerking ska etablera ett kontor inom kort.

Läs mer om Bjerkings tjänst trafikplaneringOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Amanda Ödling
Amanda Ödling

Relaterad media