2024-01-10 09:00Pressmeddelande

Bjerking tecknar ramavtal med Region Västernorrland

teckna avtal

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking får ramavtal med Region Västernorrland rörande konstruktion och geotekniska tjänster. Avtalet undertecknades i månadsskiftet november/december och omfattar två år med option på ytterligare två år. Bjerking rangordnas som nummer ett i ramavtalet när det gäller byggnadskonstruktion och nummer två när det gäller geotekniska tjänster.

Region Västernorrland har tilldelat Bjerking ett ramavtal rörande tekniska konsulttjänster inom byggnadskonstruktion och geoteknik. Ramavtalet innefattar uppdrag inom både nybyggnation samt om- och utbyggnad av de byggnader och lokaler som regionen idag förvaltar, exempelvis sjukhusbyggnader, hälsocentraler och folkhögskolor. I Bjerkings åtaganden ingår alltifrån de tidiga geotekniska och bergtekniska undersökningarna till projektering och utveckling av säkra och långsiktigt tekniskt hållbara lösningar.

Det här ligger helt i linje med vår ambition att öka antalet ramavtal med beställare i stat och region, berättar Rickard Lundberg, anbudsansvarig och affärsområdeschef för konstruktion och miljö på Bjerking. Det är extra roligt att vi kan göra detta i de norra delarna av Sverige då vi precis etablerat oss i Luleå.

Bjerking öppnade ett kontor i Luleå i oktober och rekrytering av medarbetare pågår. Nyligen började två nya geotekniker som båda kommer att vara engagerade i arbetet med Region Västernorrland.

Våra kunder vet att vi kan geoteknik och konstruktion, säger Rickard Lundberg. Det kan vi åter konstatera efter denna upphandling. Vi är glada att kunna uppfylla de högt ställda kraven tack vare tidigare erfarenheter i Mälardalsregionen.

Läs mer om Bjerkings tjänster:
Geoteknik
ByggnadskonstruktionOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Rickard Lundberg
Affärsområdeschef Konstruktion och Miljö
Rickard Lundberg

Relaterad media