2024-02-13 07:00Pressmeddelande

Bjerking tecknar ramavtal med SVOA

teckna avtal

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har tecknat ett ramavtal med SVOA (Stockholm Vatten och Avfall AB) som omfattar geoteknik och markmiljöteknik samt projekteringsuppdrag inom SVOA:s ledningsnät och dagvattenanläggningar. Avtalet undertecknades i oktober 2023 och sträcker sig fram till år 2030.

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) är en kommunal koncern som ägs av Stockholms Stadshus AB och består av moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB samt dotterbolagen Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. SVOA har tecknat ett ramavtal med Bjerking för konsulttjänster inom geoteknik och markmiljöteknik samt större projekteringsuppdrag.

SVOA är en mycket kompetent beställare, berättar Stefan Aronsson, Enhetschef Geoteknik och hydrogeologi på Bjerking. De har inriktat sig på kompetens i upphandlingen och vi har lagt ner mycket tid på vårt anbud för att visa vad vi kan erbjuda. Vi har arbetat med SVOA inom geoteknik i många år, så i viss utsträckning vet de vad de kan förvänta sig av oss.   

Exempel på större projekteringsuppdrag är exploateringsprojekt initierade av exploateringskontoret där SVOA behöver flytta eller bygga ut ledningsnätet. Det kan också handla om förnyelseplansprojekt där ledningar behöver renoveras eller läggas om.
Andra exempel är reningsanläggningar för dagvatten eller exploateringsprojekt med omfattande tekniska lösningar och behov av flera olika teknikområden såsom konstruktion och hydraulisk modellering. Här krävs mycket samordning mellan olika aktörer och teknikområden, både de som SVOA avropat och de teknikområden som anlitas av extern part.

Vi på Bjerking känner SVOA till stor del, säger Michel Boulos, teamledare inom VA på Bjerking. Vi arbetar just nu för dem i ett uppdrag vid Magelungens strand där vi ska göra en omläggning av en VA-ledning. Den här typen av uppdrag gör vi även för många andra kunder, exempelvis Sundbyberg stad i ett stort uppdrag där vi arbetar med nya stadskärnan och Tyresö kommun där vi arbetar med Norra Tyresö Centrum.

Läs mer om Bjerkings tjänster och uppdrag på bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Stefan Aronsson
Stefan Aronsson

Relaterad media