2020-08-28 13:47Pressmeddelande

Bjerking tecknar ramavtal med Swedavia

SwedaviaSwedavia

Bjerking har under många år levererat tjänster för Swedavia inom bland annat Projektledning och Mätteknik och har nu även tecknat ramavtal för projektering inom fyra olika teknikområden. Områdena är 1) Konstruktion, 2) Mark, VA och Geoteknisk konstruktion, 3) VVS, Sprinkler, Kyl och Styr, 4) El, Tele, Data, Elkraft och Brandlarm. Avtalet som startar 20-09-01 gäller för Arlanda och är skrivet på 3 + 1 + 1 år. Avtalet inkluderar även tjänster inom CAD/BIM.

– Vi är glada och stolta över det utökade förtroendet att få leverera projekteringstjänster till Swedavia i större utsträckning än tidigare och ser fram emot att få bidra med vår kompetens i deras Arlanda-projekt! säger Tomas Engelbertsson, vice VD och Bjerkings ombud.

Tomas Engelbertsson

Tomas Engelbertsson

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors
Tomas Engelbertsson
Vice VD
Tomas Engelbertsson