2023-02-02 09:00Pressmeddelande

Bjerking utser Lena Furuhovde till marknads- och utvecklingschef

Lena Furuhovde, Marknads- och utvecklingschef Bjerking

Teknikkonsultföretaget Bjerking utser Lena Furuhovde till marknads- och utvecklingschef. Lena kommer i sin nya roll primärt att arbeta med att positionera Bjerking på Stockholmsmarknaden, men ansvaret omfattar även arbete med att stärka varumärket Bjerking i övriga delar av Sverige.

Bjerking växer och ambitionen är att växa ytterligare. Stockholmskontoret som länge varit lillebror till Uppsalakontoret har nu vuxit om storebror och nu behöver företaget stärka sin position på Stockholmsmarknaden. Ansvarig för detta arbete blir Lena Furuhovde som fått rollen som marknads- och utvecklingschef från årsskiftet. Tillsammans med kollegorna ska hon arbeta för att stärka bilden av Bjerking som företaget alla vill samarbeta med för nå de hållbara lösningarna.

Bjerking har gått från att vara det mindre Uppsalaföretaget till att bli en relativt stor spelare på den svenska marknaden. Det vill vi visa upp för våra kunder och samarbetspartners, säger Lena Furuhovde, marknads- och utvecklingschef på Bjerking. Vår klimatfond är unik och även våra hållbarhetslöften. Genom dem kan vi föra utvecklingen framåt. Vi ska framför allt visa på nyttan med vår klimatfond. Här välkomnar vi fler samarbeten, fortsätter hon.

Lena har i sin nya roll även ansvaret att stärka Bjerkings varumärke i Luleå-regionen. Bjerking är idag representerade inom träkonstruktion i Luleå men har ambitionen att öka sin närvaro markant inom flera teknikområden. Målet är att marknaden ska få större kännedom om Bjerking som företag, om företagets unika kultur och ägarform, samt dess klimatfond och hållbarhetslöftena där arbetet kommit väldigt långt. Genom samarbete, både internt och tillsammans med sina kunder, kan Bjerking initiera projekt och testa nya idéer.

Det här ska bli kul, säger Lena. Jag har tidigare arbetat med marknads- och utvecklingsfrågor på NCC och även varit involverad i uppdrag i norra Sverige så det känns rätt. Jag hoppas att vi ska kunna lära av varandra och att vi ska uppfattas som ett kunskapsföretag. Med vår kompetens inom exempelvis miljö, träkonstruktion och digitala tjänster har vi mycket intressant att dela med oss av.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lena Furuhovde
Marknads- och utvecklingschef
Lena Furuhovde

Relaterad media