2019-11-28 07:00Pressmeddelande

Bjerking vill klimatmärka alla byggnadskonstruktioner

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv – drygt 20 procent av Sveriges totala utsläpp. För att snabbare minska branschens klimatavtryck blir teknikkonsulten Bjerking den första i Sverige att uppmana sina kunder att klimatmärka alla konstruktionsprojekt.

Bjerking är den första teknikkonsulten som erbjuder och uppmanar sina kunder att klimatmärka byggnadskonstruktioner redan på ritningen i projekteringsskedet. Det ökar kunskapen om en byggnads totala klimatpåverkan och gör det möjligt att fatta mer välinformerade och klimateffektiva beslut.

Konkret innebär klimatmärkningen att byggnadens totala koldioxidutsläpp beräknas för en definierad livscykel. Olika konstruktionslösningar, materialval och till och med leverantörer ger olika stora koldioxidutsläpp, och skillnaderna beräknas och visualiseras direkt i projektörens digitala 3D-modell av byggnaden.

Ett exempel är bostadsfastigheten Cederhusen i Hagastaden i Stockholm, vars trästommar Bjerking projekterat på uppdrag av Folkhem/Veidekke Eiendom. Bara genom att jämföra stomlösningar från fyra olika leverantörer visade klimatmärkningen att koldioxidutsläppen, från fabrik till byggarbetsplats, kunde minskas med cirka 50 procent eller drygt 500 ton. Det motsvarar de årliga koldioxidutsläppen för 70 svenskar.

Byggbranschen arbetar redan i stor utsträckning med klimatpåverkan under driftsfasen, men det finns mycket kvar att göra när hela livscykeln räknas in. Sverige har stora utmaningar i att sänka vårt klimatavtryck och därför vill vi utmana vår bransch att öka ambitionerna och aktivt välja de mest klimatsmarta lösningarna. Det gäller hela värdekedjan i branschen, från vårt eget sätt att jobba som konsulter till våra kunder och byggbranschens leverantörer, förklarar Johanna Fredén, teknikansvarig för livscykelanalyser på Bjerking.

Se vår film om KlimatmärkningOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Robert af Wetterstedt
Specialist Hållbarhet
Robert af Wetterstedt