2023-05-30 06:00Pressmeddelande

Bjerking vinner ramavtal med Telge AB

kollegor framför laptop

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har vunnit ett ramavtal med Telge AB. Ramavtalet rör tekniska konsulter, tidiga skeden och omfattar primärt Telge Bostäder AB men kan även nyttjas av Telge fastigheter AB och Telge nät AB. 

Bjerking har vunnit ett ramavtal med Telge rörande tekniska konsulter, tidiga skeden, avtalsområde Bostäder. Bjerking har sedan 2019 haft ett liknande avtal med Telge för inventering och statusbedömning av byggnader och fastigheter.

Det är roligt att kunden nu utökar sitt samarbete med oss, säger Tomas Engelbertsson, Affärsområdeschef Projekt och vice vd på Bjerking. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Telge under föregående ramavtalsperiod där en mycket god dialog kring såväl målbild som genomförandet av arbetet har varit en framgångsfaktor. Jag tror att det har haft betydelse när vi vann denna upphandling.

Det nya ramavtalet med Telge AB, område Bostäder omfattar tjänsterna Inventering och beskrivning av status och behovsanalys, Framtagande av alternativa åtgärdsförslag, Framtagande av underlag inför kalkyl och Kalkyl. För uppdrag inom ramavtalet kommer bland annat besiktningsmän, specialister och kalkylatorer engageras. Precis som i det tidigare ramavtalet har Bjerking rankats som nummer 1 i upphandlingen. Avtalsperioden startade den 1 april och gäller 2+1+1 år. Värdet på upphandlingen uppskattas av Telge till 5-8 MSEK per år.

Under uppdragen kopplade till ramavtalet kommer vi bland annat göra inventeringar och utredningar kring underhållsbehov, berättar Tomas Engelbertsson. Det kan handla om stambyten, fasad och takrenoveringar men även utredningar kring energieffektivisering i samband med underhållsåtgärder. Många av fastigheterna är från miljonprogrammet och där finns ofta behov av underhållsåtgärder. Vi kommer ta fram olika förslag till alternativa tekniska lösningar och förse Telge med underlag för deras prioriteringar och investeringsbeslut. Vi har precis haft inledande möten för de första uppdragen som kommer startas upp innan sommaren säger Tomas.

 

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Tomas Engelbertsson
Vice VD
Tomas Engelbertsson

Relaterad media