2020-08-12 14:32Pressmeddelande

FORSKNINGSRAPPORT OM PROJEKTET "HÖGA BYGGNADER I TRÄ - KONCEPTSTUDIER"

Intresset för hållbar utveckling har ökat i samhället och den stora påverkan på miljön från byggbranschen har under de senaste åren uppmärksammats. Träbyggandet har alltmer hamnat i fokus bland både arkitekter och byggherrar.

Projektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” beviljades finansiering av Formas 2015 för att utforska möjligheter och utmaningar vid praktiskt genomförande av projektering av en hög byggnad med trästomme.

Projektet genomfördes som en konceptstudie av en byggnad med 22 våningar utförd med bland annat pelarbalksystem i limträ eller system baserat på massivträskivor. I projektet samverkade flera aktörer med olika kompetens i projektering och dimensionering av konceptbyggnad. Genom praktiska möten med samtliga inblandade parter vid flertalet tillfällen under projektets gång har man fått kunskapsöverföring mellan samtliga aktörer. Här fanns även detaljerade kunskaper i Eurokod (laster, träkonstruktion och brand), Finit Element modellering, brandskydd och Livscykelanalys.

Två konceptbyggnader togs fram, en 22-våningsbyggnad med kärna i betong och KL-trä med placering i Växjö och ett bostadshöghus i KL-trä med placering i Stockholm.

Nu finns forskningsrapporten "Tall Timber Buildings" som beskriver utmaningarna, projektgruppens samverkan, deltagarnas arbete och resultat samt reflektioner. Resultaten kommer även att presenteras i en handbok.

På sidan 26 kan vi läsa om Bjerking och reflektioner kring projektet från våra deltagare Björn Johanson, Niklas Stenlund, Frida Tjernberg och Markus Nyström. Övriga deltagare var: Brandskyddslaget, Briab, BTB, C.F. Møller Architects, Fristad Bygg, Masonite Beams, Moelven, White Arkitekter, RISE samt Linnéuniversitetet.


Ämnen: Trä

Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Björn Johanson
Björn Johanson