2023-12-19 07:32Pressmeddelande

Fortsatt forskning för återbruk av lastbärande konstruktionsdelar

Återhus är ett samverkansprojekt kring återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong. Ett brett konsortium som leds av RISE har nu fått klartecken att starta fas tre av projektet. Återhus 3.0 ska mobilisera hela värdekedjan för att implementera och skala upp återbruk av stora och tunga betongelement i nya konstruktioner.

Det övergripande målet med Återhus är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi och möjliggöra kraftig minskning av koldioxidutsläpp. Återhus 3.0 ska utveckla processer och verktyg som ska användas för att implementera återbruk av byggdelar men högsta klimatpåverkan – lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala. Målet är att utveckla en marknad för återbrukade stommar med hjälp av digitaliseringsverktyg samt ta fram logistiska lösningar och affärsmodeller, standardiserade metoder för kvalitetssäkring, design för återbruk och uppdatering av regelverk som standarder och certifiering. Alla de verktygen ska tillämpas och demonstreras i sex olika demonstrationsprojekt i stor skala.

- Vi ser flera resultat framför oss. Antal nya verktyg kan underlätta, påskynda och skala upp återbruk av de mest klimattunga lastberande element som samtidigt måste uppvisa hårdaste kvalitetskrav. Det finns en tydligt uttalad vilja hos svenska fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen och vi ser även tecken att affärsmodeller går mot det cirkulära. Vi ska komplettera alla pusselbitar som saknas att använda det i en full skala - säger projektledare för Återhus 3.0 Katarina Malaga, forskare och Avdelningschef för Infrastruktur och betongbyggande på RISE.

Vi är glada att vara med i detta viktiga samverkansprojekt och bidra till ökad kunskap och kompetens inom området, säger Georges Khoury, enhetschef Konstruktion på Bjerking. Projektet ligger helt i linje med Bjerkings miljöpolicy och egna arbete kopplat till återbruk för att minska miljöpåverkan i våra projekt. 

Återhus 3.0 startar i december 2023 och ska pågå i två år. Budgeten är på 51 miljoner kronor.  14 parter ingår i projektkonsortium: RISE, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Förbo, Heidelberg Materials-Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms Stad, Svensk Betong, Tyresö Kommun.

För mer information kontakta:
Katarina Malaga, Avdelningschef Infrastruktur och Betongbyggande, RISE
katarina.malaga@ri.se  tel: 010 516 68 62

Följ oss på www.aterhus.nu  och på LinkedIn


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Georges Khoury
Enhetschef Konstruktion Stockholm
Georges Khoury

Relaterad media