2020-02-10 07:00Pressmeddelande

Hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter i Årsta

Bjerking deltar i planeringen av Kvarteret Allgunnen som är en del av förtätningen i Årsta vid Johanneshovsvägen. Här ska ett av de första ”Stockholmshusen” byggas för Familjebostäder. Projektet startades 2017 och pågår till 2021.

Genom att förenkla processen där det går och tänka nytt där det behövs går det att skapa fler hyresrätter i Stockholm. Staden har därför samlat sina förvaltningar och bostadsföretag för att ta fram Stockholmshusen som ska vara hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter som kan byggas snabbt, effektivt och till lägre byggkostnader.

Det är ännu ett tidigt skede där vi tillsammans med arkitekter från Brunnberg & Forshed och våra dagvattenexperter försöker hitta lösningar för att få en god gestaltning och samtidigt hantera de krav på dagvattenhantering och skyfallshantering som staden numera kräver.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Disa Löfvendahl
Disa Löfvendahl