2024-07-01 06:00Pressmeddelande

Hållbarhetslöften vägleder Bjerking i arbetet för en hållbar framtid

Fredrik Frensborg, affärsutvecklings- och hållbarhetschef och Malin Bergstrand, hållbarhetsstrateg.

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har under tre år arbetat fram 23 hållbarhetslöften som visar kunderna hur de kan hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål. Löftena visar vilka områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerking kommer arbeta aktivt med i sina uppdrag för att påverka den hållbara utvecklingen i en positiv riktning. 

För att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle behöver teknikkonsultbolagen och andra specialister se över och förändra hur de arbetar i uppdrag. Det var utgångspunkten för Bjerking när de presenterade sitt första hållbarhetslöfte i oktober 2021 gällande Byggnadskonstruktion. I maj 2024 kom det 23:e hållbarhetslöftet som rör Återbruk och materialinventering och därmed finns är nu alla planerade löften på plats som omfattar Bjerkings tjänsteområden och de allra viktigaste hållbarhetsaspekterna inom samhällsbyggnad.

Vår överlägset största möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning är genom våra uppdrag, säger Fredrik Frensborg, affärsutvecklings- och hållbarhetschef på Bjerking. Vi är stolta över att kunna presentera våra hållbarhetslöften och hoppas att de ska inspirera både våra kunder och andra aktörer i branschen.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där medarbetare som arbetar med en viss typ av tjänster identifierar de områden som bäst bidrar till hållbar utveckling i deras typ av uppdrag. Bjerkings hållbarhetsstrateg har därefter tillsammans med hållbarhetssamordnare bearbetat materialet för att slutligen förankra hållbarhetslöftet hos medarbetarna ett varv till.

Med andra ord kan man säga att löftena är anpassade till olika tjänsteområdens specifika verksamhet och utmaningar. Till exempel lovar Bjerkings väg-, gata och markprojektörer att ta hänsyn till klimatförändringar och natur- och kulturvärden samt främja social hållbarhet genom att skapa trafiksäkra, trygga och tillgängliga väg- och gatumiljöer. Bjerkings medarbetare inom digital informationshantering lovar att effektivisera processer och arbetssätt med rätt digitala lösningar för att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Bjerkings projekt-, projekterings- och byggledare tar ansvar för planering och implementering av projektets klimat- och hållbarhetsmål och ser till att de efterlevs.

Malin Berglund som är hållbarhetsstrateg på Bjerking betonar vikten av att involvera alla medarbetare i arbetet:

Hållbarhetslöftena är ett resultat av ett brett engagemang och en gedigen kunskap hos våra medarbetare, säger Malin Bergstrand. Löftena ska tydligt bidra till hållbar utveckling samtidigt som de ska vara realistiska och genomförbara utan alltför krångliga processer. De visar hur vi arbetar med hållbarhet i praktiken och hur vi skapar värde för våra kunder och för samhället i stort. Det är när vi tar hänsyn till hållbarhetslöftena i våra uppdrag som vi kan göra skillnad på riktigt!

Bjerkings hållbarhetslöften finns att läsa på deras webbplats: www.bjerking.se/hallbarhetOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Fredrik Frensborg
Chef strategisk affärsutveckling
Fredrik Frensborg

Relaterad media