2022-08-15 09:32Pressmeddelande

Ökat intresse för skyddsrumsprojekt

Skyddsrum

Teknikkonsulten Bjerking är en av de främsta aktörerna i Sverige när det gäller skyddsrumskompetens. Intresset för olika typer av uppdrag rörande skyddsrum har ökat sedan 2014 och det handlar om allt från renovering av befintliga till produktion av nya skyddsrum.

Bjerking har tre konsulter som arbetar med skyddsrum. Henry Herrmann har stor erfarenhet och har arbetat med skyddsrum ända sedan 2007. Han kan se hur intresset för skyddsrumprojekt har ökat de senaste åren.

- När jag fick min certifiering av MSB 2007 behövde fastighetsägarna inte ersätta skyddsrum som försvann när äldre byggnader revs. Detta har förändrats på senare år och en av orsakerna kan ha varit Rysslands annektering av Krimhalvön och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Numera ersätter man de skyddsrum som rivs med nya och den trenden blir bara tydligare. Jag och mina kollegor som har den här kompetensen är i princip fullbelagda idag.

De uppdrag Bjerking arbetar med handlar till lika stor del om nyproduktion som renovering av befintliga skyddsrum. När fastigheter byggs om eller renoveras med stambyte eller renovering av vattenledningar eller elinstallationer behöver även skyddsrummen ses över.

- Skyddsrummen måste vara både täta och klara belastning utifrån av exempelvis en bomb, berättar Henry. Många åtgärder som utförs i eller i anslutning till skyddsrum kräver att en skyddsrumssakkunnig är involverad i projektet, granskar handlingarna och godkänner utförandet.

Ett av de projekt Henry arbetat med är Sveriges största skyddsrum som ligger i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm, där den nya bussterminalen byggs. Här har han arbetat med att säkerställa att bergrummets funktion som skyddsrum inte påverkats av ombyggnationen som pågått sedan 2015. Men det är vanligare med uppdrag som rör skyddsrum belägna i vanliga bostads- och kontorshus eller i offentliga byggnader som skolor, bibliotek eller sjukhus.

Läs mer om Bjerkings skyddsrumskompetens på bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Henry Herrmann
Henry Herrmann