2019-11-18 07:00Pressmeddelande

Radonboken - Nya byggnader

Arbetet med revideringen av Radonboken – Nya byggnader, har utförts på Bjerking. Konstruktörer, geologer, utredare och strålskyddsexperter, med gedigen och mångårig kompetens inom radon, har tillsammans bidragit till revideringen av Radonboken – Nya byggnader. Utgivningen sker i samarbete med AB Svensk Byggtjänst.                         

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts för radon både i hemmet och på arbetsplatsen.

Föregående upplaga av Radonboken - Nya byggnader kom för 15 år sedan och det har skett stora förändringar i regelverken sedan dess. Boken är uppdaterad med hänsyn bl a till EU:s nya Strålskyddsdirektiv, Eurocode när det gäller konstruktioner och liknande. Det innebär ett helt annat fokus på radon på arbetsplatser vilket tidigare inte varit någon större fråga.

I den här upplagan har också ett annat fokus lagts på större byggnader jämfört med tidigare upplagor som varit mer inriktade på 1- 2 familjefastigheter.
Idag ingår kontroll av radonförhållanden vid de allra flesta större byggnationer vilket ger ett bra underlag vid utformandet av byggnaderna. Många av de undersökningar och liknande som finns gjorda är dock gamla (ofta 80-talet) vilket gör att underlaget som finns är mycket gammalt.

Boken beskriver utförligt hur man vid nyproduktion kan förebygga att radonhalterna i den färdiga byggnaden blir förhöjda. Tyngdpunkten i boken ligger på redovisning av hur en byggnad ska utformas för att hindra att radongas från marken kommer in i byggnaden.

Även radonavgång från grundvatten och byggmaterial behandlas liksom teknik för mätning av radon och gammastrålning.

 

Fullständigt pressmeddelande från Svensk byggtjänst finns att läsa här: Förebygg radonproblem i nya byggnader - ny bok

Boken finns att köpa här: Radonboken - Nya Byggnader


Ämnen: Radon

Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Kirlna Skeppström
Specialist Radon
Kirlna Skeppström