2023-09-18 07:33Pressmeddelande

Träffa Bjerkings specialister på Business Arena

Bild på Bjerkings monter under Business Arena 2022Bild från Business Arena 2022

De som besöker Business Arena den 20 - 21 september har i år möjlighet att träffa Bjerkings specialister på plats för att prata om klimatanpassning, energifrågor, återbruk, träkonstruktion och mycket annat.

Bygg- och fastighetsindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att drastiskt minska den negativa klimatpåverkan behövs en förändring i branschen. Därför har Bjerking en egen klimatfond och det är därför de har tagit fram hållbarhetslöften för sina olika tjänsteområden.

Bjerking tar med sig ett antal specialister till Business Arena för att dela med sig av sina erfarenheter och insikter. Hur vi kan klimatanpassa våra kommuner och fastigheter? Hur ska vi prioritera vid energieffektivisering? Hur kommer vi i gång med återbruk i våra projekt? Är träbyggande bäst för vårt projekt? Bjerkings specialister kan ge svar på alla dessa frågor.

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det att få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt? frågar sig Lena Furuhovde, Marknads- och utvecklingschef på Bjerking.

För att nå längre måste vi våga arbeta tillsammans med andra, ingen kan klara den här klimatutmaningen på egen hand.

På plats under dagarna finns även Bjerkings vice vd Tomas Engelbertsson. Han hoppas att han och kollegorna ska få möjlighet att föra en dialog med beställare, kunder och branschkollegor.

Business Arena är en bra mötesplats för att träffa människor i fastighetsbranschen. Tidigare har Bjerking varit representerade av affärsområdesansvariga och marknadschefer men i år tar vi med ett antal specialister för att bjuda på kunskap, råd och tips direkt i vår monter på mässan. 

Vi hoppas förstås på många spännande dialoger kring de här viktiga framtidsfrågorna som faktiskt är avgörande för om vi ska klara klimatomställningen.

Se hela bemanningen i Bjerkings monter härOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Tomas Engelbertsson
Vice VD
Tomas Engelbertsson

Relaterad media