2021-06-07 08:25Pressmeddelande

Uppsala i Europatopp för att möta klimatutmaningarna

Fredrik Frensborg, chef strategisk utveckling, BjerkingFredrik Frensborg, chef strategisk utveckling, Bjerking

Uppsala står väl rustad för att möta framtidens klimatutmaningar. Det framkom under det välbesökta webbinarium som teknikkonsultföretaget Bjerking och arkitektföretaget Tengbom genomförde onsdagen den 26 maj. Medverkande var ledande politiker och tjänstepersoner från Uppsala kommun, representanter från Bjerking och Tengbom samt andra intressenter.  

Europas städer står inför omfattande klimatutmaningar och frågan om hur dessa ska hanteras diskuteras flitigt. Uppsala kommun har på senare år alltmer framstått som en föregångare på området. Staden har genomförda beslut, samarbeten på plats och ett läge i en storstadsregion som gör att de är mycket bra positionerade i klimatfrågan.

När det gäller klimatutmaningen är det främst tre egenskaper som gör att Uppsala kan mäta sig i toppen med andra europeiska städer som till exempel Freiburg och Tübingen, säger Fredrik Frensborg, chef för strategisk utveckling på Bjerking. Dels finns Uppsala i en tillväxtregion med starkt näringsliv och god ekonomi, dels är Uppsala en kunskapsintensiv stad med dubbla universitet och flera innovativa företag. För det tredje är Uppsala präglad av en stark kultur av självklart nätverkande med ”Klimatprotokollet” i spetsen. Nu gäller det att ta detta samarbete till en ny nivå.

Det blir allt viktigare för Uppsala att involvera och utöka samarbetet med det lokala näringslivet. Uppsala har också som mål att vara klimatneutralt 2030 i jämförelse med landet i stort som siktar på att vara klimatneutralt 2045. Träbyggandet är också en viktig del av Uppsalas strategi för att klara målet om klimatneutralitet.

Uppsala ligger före många andra tillväxtkommuner när det gäller att uppnå klimatneutralitet, säger Fredrik Frensborg. Uppsala har satt ett tufft mål men här finns en investeringsvilja, ett framgångsrikt näringsliv och samarbete på såväl lokal nivå som nationell och EU-nivå. 

Och när det gäller träbyggandet så är det en av Bjerkings styrkor, det hoppas jag kom fram under vårt webbinarium.

Ett viktigt initiativ som syftar till ett ökat samarbete är ”Superhjärnan”, ett samarbete mellan teknikkonsulter och arkitekter. I februari tog Bjerking och Tengbom tillsammans med WSP och Krook & Tjäder initiativet och bjöd in arkitekt- och teknikkonsultföretagen i Uppsala till ett stormöte. Det blev startskottet för ett fortsatt samarbete för klimatfrågan utifrån Färdplanen för ett Klimatneutralt Uppsala 2030.

Missade du webbinariet kan du se det här: Sydöstra stadsdelarna – en trästad?

Läs mer om KlimatprotokolletOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Fredrik Frensborg
Chef strategisk affärsutveckling
Fredrik Frensborg

Relaterad media