2021-05-19 13:29Pressmeddelande

Uppsalas sydöstra stadsdelar - en trästad?

Hur ser planen ut för Uppsala och de sydöstra stadsdelarnas utveckling? Och på vilket sätt kan vi med hjälp av trä skapa förutsättningar för att nå stadens klimatmål? Varmt välkommen på ett digitalt samtal tillsammans med Bjerking och Tengbom samt representanter från Folkhem och Uppsala kommun.

Uppsala ska vara klimatneutralt 2030, klimatpositivt 2050 och genom sin utveckling bli en förebild för andra europeiska städer. I klimatfärdplanen står att Uppsala, som fossilfri välfärdskommun 2030, ska nå klimatmålen och samtidigt säkerställa livskraftiga ekosystem och ett gott liv för alla kommunens invånare. 

Det kräver en stor omställning av hela det lokala samhället, som samtidigt står inför en omfattande tillväxt under samma period. Fyrspåret, spårvägen, nya stadsdelar och noder är bara några av de satsningar som görs för att tillgodose det ökande antalet invånare och det växande näringslivet. Innovativa, hållbara lösningar och samarbeten är en förutsättning för att lyckas.

Sydöstra stadsdelarna är ett av Uppsalas aktuella stadsutvecklingsområden, ett område som i högsta grad behöver växa fram med utgångspunkt i Uppsalas klimatfärdplan. Perspektiven och frågeställningarna kring hur området ska ta form är många. Ett av dem är möjligheterna till att jobba med trä. Träarkitektur och träkonstruktion ger nästintill oslagbara hållbarhetsfördelar. Förutom att vara klimatneutralt bidrar det bevisligen också till goda livsmiljöer för människan. Som material är trä inte bara snabbare och tystare att jobba med än exempelvis stål och betong – det är också lättare, vilket gör det till ett optimalt material för påbyggnad.

Är Uppsalas sydöstra stadsdelar en potentiell trästad? Varmt välkommen till ett digitalt samtal tillsammans med oss på Bjerking och Tengbom.

Med i samtalet:
Erik Pelling | Kommunstyrelsens ordförande (S) Uppsala kommun
Laura Hartman | Hållbarhetschef Uppsala kommun
Christian Blomberg | Stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun
Anna Ervast Öberg | Projektutvecklingschef Folkhem
Begoña González Fernández | Arkitekt SAR/MSA, specialist träarkitektur Tengbom 
Björn Johanson | Konstruktör, specialist träkonstruktion Bjerking
Fredrik Frensborg | Chef strategisk affärsutveckling Bjerking (moderator)
Eva Brännvall | Affärschef Tengbom (moderator)

Tid: onsdagen den 26 maj kl. 12:00-13:00

Information och anmälan finns här: Sydöstra stadsdelarna – en trästad?Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Fredrik Frensborg
Chef strategisk affärsutveckling
Fredrik Frensborg

Relaterad media