2019-10-01 06:00Pressmeddelande

Vårdboende Kallhäll

Ett nytt äldreboende med plats för 54 lägenheter har byggts i Kallhäll.

Bjerking har haft uppdraget att i första skedet projektera systemhandling för värme, ventilation, sanitet och styr och övervakning, kraft, belysning, tele och säkerhetssystem och i andra skedet att projektera förfrågningsunderlag och bygghandling för värme, ventilation och styr och övervakning, kraft, belysning, tele och säkerhetssystem. Utöver de tjänster som redan räknats upp har vi även gjort energiberäkningar. 

Utmaningar har varit att maximera byggnadsytan mot detaljplanen. Detta har medfört att bygganden fått ett indraget våningsplan, vilket lett till utmaningar att ta sig fram med installationer. Även låga våningsplanshöjder vilket inneburit begränsade utrymmen för installationer. Samordningen har fungerat bra och det har blivit rationella och rena tekniska lösningar.

Det har varit ett omfattande projekt för Bjerking med så många discipliner inblandade och samverkan har fungerat väldigt bra med alla inblandade aktörer.

Projektet har genomförts utifrån beteckningsstandard BIP-koder, vilket är ett försök till en branschstandard för beteckningar av system och sakvaror i handlingar. En standard som börjar användas av allt fler beställare.

Beställare: Stadsbyggen

Arkitekter: Krok & TjäderOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Marcus Karlsson
Marcus Karlsson
Robert Norström
Robert Norström