2022-11-15 07:00Pressmeddelande

Verktyg för att minska installationers klimatpåverkan i projekt

Kvarteret Ångqvarn
Fotograf: Gustav Aldin

Teknikkonsultföretaget Bjerking har tillsammans med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg tagit fram en rapport som presenterar installationers klimatpåverkan och hur man kan minska dem. Med utgångspunkt från ombyggnaden av Kvarteret Ångqvarn i Uppsala presenterar de nya slutsatser som täcker tidigare kunskapsluckor.

Teknikkonsulten Bjerking arbetar kontinuerligt med att försöka minimera klimatpåverkan i sina uppdrag. I samband med projekteringen av Kvarteret Ångqvarn, ett ombyggnadsprojekt i Uppsala, har de tillsammans med uppdragsgivaren Atrium Ljungberg genomfört ett samarbetsprojekt genom Bjerkings klimatfond i syfte att kartlägga installationers klimatpåverkan och vad man kan göra för att minska detta. Resultatet hittar vi i den klimatfondsrapport som publicerades den 27 oktober. Se https://bjerking.se/klimatfond.

Idén kom i samband med att vi skulle inleda arbetet med Kvarteret Ångqvarn, berättar Karin Lindeberg, miljökonsult på Bjerking. I ett ombyggnationsprojekt står installationsarbetet för en stor del av de klimatpåverkande aktiviteterna och det kändes lämpligt att föreslå ett klimatfondsprojekt där vi tillsammans tittar närmare på just installationsdelen, där klimatarbetet inte har kommit lika långt jämfört med andra material. Både vi och Atrium Ljungberg har ambitiösa klimatmål och vill bidra till att öka kunskapen i branschen.

Baserat på siffror och statistik från projekt Kvarteret Ångqvarn samt tidigare forskning har Bjerking nu sammanställt resultatet i sin rapport. För att välja installationsprodukter med låg klimatpåverkan kan följande riktlinjer användas:

  1. Återbruk är nästan alltid bättre än nyproducerat.
  2. Överdimensionera inte, behovsanpassa dimensionerna på materialet.
  3. Välj material med låg klimatpåverkan.
  4. Välj produkter med lång livslängd.
  5. Välj produkter som går att reparera och återbruka.

Resultaten visar att arbetet med återbruk av elinstallationsprodukter i Kvarteret Ångqvarn ger en betydande klimatnytta. Att återbruka befintliga kabelstegar beräknas medföra en minskning av koldioxidutsläpp med 1 kg per kvadratmeter för projektet som helhet, totalt cirka 13 000 kg. Återbruk av befintliga produkter är det främsta verktyget för att minimera klimatpåverkan.

Eftersom vi har valt att lägga stort fokus på återbruk i projektet är det intressant att veta hur stor klimatnytta det ger, säger Niklas Sjölund, projektledare på Atrium Ljungberg. Att få fakta och siffror på det som tidigare var en generell uppfattning underlättar i våra kalkyler och vägval.

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Karin Lindeberg
Miljökonsult, Tjänsteansvarig LCA och klimatberäkningar
Karin Lindeberg