2021-05-20 14:10Pressmeddelande

Vi ska bidra till att lösa samhällsutmaningarna

- Bjerking lanserar en ny varumärkesplattform

Teknikkonsultföretaget Bjerking, har lanserat en ny varumärkesplattform. Syftet är att positionera sig och visa vad de tror på i ett större perspektiv. Tillsammans med sina kunder vill de skapa det bästa samarbetsklimatet ​för hållbara lösningar. Budskapet är ”Framåt tillsammans. Med omtanke.”  

Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag, Bjerking, lanserar en ny varumärkesplattform. De vill skapa det bästa samarbetsklimatet tillsammans med sina kunder, för att lösa de samhällsutmaningar som finns. Under maj månad lanserar Bjerking sitt nya varumärke externt genom en kampanj. I dagspress, affärspress, branschpress och sociala medier kommer vi att kunna se Bjerkings budskap och nya profil.

Bakgrunden till varumärkesarbetet är att Bjerking känt att de varit otydliga med var de står idag.

Vi har känt att vi blivit omsprungna av konkurrenterna när det gäller grafisk profil och budskap, säger Anders Wärefors, vd för Bjerking. Dessutom har det hänt mycket hos oss. Vi är inte samma företag idag som för 10 år sedan. Idag är vi dubbelt så stora med två jämnstora kontor i Uppsala och i Stockholm.

Den varumärkesplattform som Bjerking nu lanserar tar fasta på ordet ”omtanke” i dess empatiska form men leker också med ordets dubbeltydighet då det även uppmuntrar till att ”tänka om”. Främst vill Bjerking hjälpa sina kunder att tänka nytt utifrån de förändringar som sker i dagens samhälle och hur det påverkar bostäder, arbetsplatser och stadskärnor. Budskapet är att utmana och bjuda in till dialog och samarbete för att ta steget mot en hållbar och hälsosam framtid.

Varumärkesplattformen tar även fasta på ordet "tillsammans", för att fokusera hur de på Bjerking tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Internt, med partners och tillsammans med kunder vill de bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv för att nå de hållbara lösningarna.

Men någon fortsatt kraftig tillväxt är inte Anders Wärefors ute efter.

Vårt fokus ligger primärt på organisk tillväxt, berättar Anders Wärefors. Förvärv är inte uteslutet men vi har inte ambitionen att ta del av den uppköpskarusell som råder. Tvärtom är det faktiskt så att vi kan tjäna på våra konkurrenters sammanslagningar. Det kommer ofta duktiga konsulter till oss som inte vill vara en del av allt för stora organisationer. Hos Bjerking blir man sedd och uppskattad. Våra mål handlar om att medarbetarna ska må bra och att vi ska hjälpa till att lösa de samhällsutmaningar som finns.

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors
Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg