2024-01-16 09:00Pressmeddelande

Bjerking får ramavtal med Kungsbacka kommun

Bjerking tecknar ramavtal

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Kungsbacka kommun rörande tekniska konsulttjänster för VA samt trafik och buller. Detta är Bjerkings tredje ramavtal i Västsverige. Det nya avtalet undertecknades i mitten av november och omfattar en tidsperiod på två år med option på ytterligare två år. Samarbete med kommuner i Västsverige ligger i linje med Bjerkings planer på att etablera sig i regionen.  

Kungsbacka kommun har tilldelat Bjerking ett ramavtal rörande tekniska konsulttjänster för VA samt trafik och buller. De upphandlade kompetenserna omfattar VA-projektering, VA-utredningar och VA-modellering. Ramavtalet omfattar även bullerutredningar, trafikplanering, projekteringar samt vibrationsutredningar.

Det här känns väldigt bra då detta är helt enligt vår strategi att ta fler ramavtal med offentlig sektor och etablera kontakt med kommuner i Västsverige, berättar Lennart Zetterlund, affärsområdeschef samhällsbyggnad på Bjerking. Enligt vår nationella expansionsplan ska vi etablera oss i Västsverige under året. Det bra att vi redan nu har ramavtal med Kungsbacka kommun, Partille kommun och Göteborgs stad.

Tilldelningsbeslutet från Kungsbacka kommun kom den 29 juni och avtalet undertecknades den 26 oktober, Bjerking är rangordnad som etta i ramavtalet. Bjerking har även undertecknat ett liknande ramavtal med Göteborgs stad rörande trafikreglering, trafikanordningsplaner och vägutrustningsplaner.

När det gäller VA-tjänster så har Bjerking landets främsta konsulter på området. De tar fram handlingar och gör utredningar tillsammans med andra teknik- och kompetensområden inom företaget som t ex mark- och gatuprojektering, gestaltning och landskapsprojektering samt geoteknik och miljö.

Inom VA ingår bland annat skyfallsutredningar. Något som har varit extra aktuellt efter 2023 års sommar då många fastighetsägare fick sina källare och fastigheter översvämmade, berättar Lennart Zetterlund. Vi tar fram utredningar rörande fastigheter som riskerar översvämningar när närbelägna vattendrag svämmar över. Det här kan vara intressant för Kungsbacka kommun och andra kunder i Västsverige.

Läs mer om Bjerkings tjänster här:

Vatten och avlopp
Trafikplanering
Samhällsbuller
bjerking.se/tjanster

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund

Relaterad media