2024-06-26 14:02Pressmeddelande

Bjerking gör vibrationsmätningar vid Nyköpings nya resecentrum

Bjerking tecknar ramavtal

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag av Nyköpings kommun att genomföra två uppdrag. Det handlar dels om besiktning och vibrationsmätningar i samband med byggandet av Nyköpings resecentrum, dels vibrationsmätningar i samband med ledningsomläggningar vid resecentret.

Nyköping är en kommun i stark tillväxt i en region med stor framtidstro och unikt geografiskt läge. Ett nytt resecentrum håller på att växa fram i stadens norra del och det före detta godsmagasinet med tillhörande expeditionsbyggnad ska flyttas, dvs rivas och återuppbyggas på annan plats, eftersom man vill behålla delar av den historiska bebyggelsen inom det nya resecentret.

Bjerking har tecknat två avtal med Nyköpings kommun som innebär att de dels kommer att ansvara för besiktningar och vibrationsmätningar i samband med flytt av godsmagasinet, dels vibrationsmätningar i samband med omläggning av ledningar vid resecentret.

Det är roligt att vi fått dessa uppdrag, säger Saku Heikkilä, uppdragsledare samt Teamledare Besiktning och Skadehantering på Bjerking. Det faktum att Nyköpings kommun väljer oss visar på vår stora erfarenhet och höga kompetensnivå.

Avtalet med Nyköpings kommun rörande besiktning och vibrationsmätning vid byggandet av resecentret undertecknades i december 2023 och avtalet rörande vibrationsmätning vid ledningsomläggningar undertecknades i maj 2024. Bjerkings arbete ska var genomfört under hösten. Förberedande undersökningar och markarbeten har redan startat och efter sommaren börjar arbete med omläggning av bland annat vatten- och avloppsledningar. Bullerskyddsåtgärder kommer också att genomföras för berörda fastighetsägare och byggskedet kommer att pågå i cirka 5 år. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun. I det här projektet samarbetar kommunen tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och Jernhusen.

Det är roligt att vi får uppdrag även utanför Stockholm och Uppsala län. Nyköpings kommun är en ny kund för oss på OKV, säger Mia Borgström-Moa, uppdragsansvarig på Bjerking. Vi har påbörjat en expansion i och med etableringen av kontor i Luleå och Göteborg men självklart kan vi även ta uppdrag i övriga delar av landet .

Läs mer om Bjerking på webbplatsen: bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Saku Heikkilä
Saku Heikkilä
Mia Borgström-Moa
Mia Borgström-Moa

Relaterad media