2021-09-08 13:26Nyheter

Halvering av CO2-avtrycket för nybyggnationen Parkhuset

Parkhuset utsikt mot park, Bild: Walk the RoomParkhuset utsikt mot park, Bild: Walk the Room

Parkhuset är den första byggnaden att projekteras i den kommande omvandlingen av Solna Business Park. Parkhuset är ett 8 våningar högt kontorshus på ca 31 000 kvm. En nybyggnation med trästomme och höga ambitioner gällande hållbarhet med Fabege som beställare. 

Målsättningen att halvera CO2-avtrycket mot ett traditionellt nybyggnadsprojekt samt i möjligaste mån återbruka byggmaterial. 

Bjerkings åtagande startade i mars med projektering av programhandling för nybyggnation av detta kontorshus med trästomme. Bjerking har bidragit med olika alternativa uppbyggnader av väggar och bjälklag för att kunna klimatberäkna och få med CO2-avtryck som en beslutsparameter. För stommen används trä i så stor utsträckning som möjligt.  

- Projektets höga målsättning gällande CO2 pushar oss verkligen till att tänka i nya banor och utvecklar vårt hållbarhetstänkt på ett väldigt positivt sätt, säger Niklas Stenlund träkonstruktör på Bjerking. 

Läs mer om Parkhuset på Fabeges webb


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Niklas Stenlund
Träkonstruktör
Niklas Stenlund