2022-11-01 07:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för geokonstruktion och bergteknik

Framsida hållbarhetslöfte Geokonstruktion och bergteknik

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast 2024. Nu lanserar Bjerking sitt sjätte hållbarhetslöfte, för tjänsten geokonstruktion och bergteknik. Arbetet med att ta fram löftet har skett i en process där förankringen hos medarbetarna är central. 

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking, under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar att antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det sjätte hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller geokonstruktion och bergteknik.

I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om markförstärkning, bergtekniska utredningar, stödkonstruktioner och beräkningar för förstärkningar i bergtunnlar och bergsslänter.

- Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat arbetet med geokonstruktion och bergteknik. I Vårt hållbarhetslöfte så lovar vi våra kunder att alltid lyfta de markförstärkningsåtgärder som är bäst ur ett livscykelperspektiv. Vi lovar också att hittar balansen mellan valda dimensioner, funktion och produktionsvänlighet för att undvika onödig materialåtgång berättar Alexandra Mikha, geokonstruktör och enhetens hållbarhetssamordnare. Tanken är att vi ska kunna dimensionera åtgärder som kan hålla i hundra år.

För att säkerställa att alla konsulter involveras i hållbarhetsarbetet och att de kommer att leverera enligt detta hållbarhetslöfte så har de alla fått ta del i framtagandet av hållbarhetslöftet. Arbetet börjar brett och smalnas av till prioriterade frågor som sedan alla medarbetarbetare är med och bearbetar i workshops. Tillsamman identifieras de områden i tjänsten som gör störst påverkan på hållbarheten.

- Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp idag, berättar Alexandra. Som en del av den är det upp till oss alla att göra något åt detta. Men jag är stolt över att arbeta på ett företag som tar hållbarhetsfrågan på ett sådant stort allvar.

Bjerkings hållbarhetslöften finns att ladda ner på bjerking.se/hallbarhetsloften

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander

Relaterade nyheter

Relaterad media